De Stichting Zanskar Scholen (SZS) is op 12-08-2009 opgericht. De doelstelling van de stichting is om de leer – en zo mogelijk de

leefomstandigheden van schoolgaande kinderen in de regio Zanskar (Noord India) te verbeteren. SZS realiseert dat ondermeer door, aan de door de
stichting ondersteunde scholen (momenteel 14) meubilair, leermiddelen en sportmaterialen te leveren. Aan de (klooster) scholen waar de leerlingen intern
verblijven levert de stichting ook beddengoed en keukengerei. Tevens renoveren we schooltjes en bouwen we sanitaire installaties.

Sinds 2010 betaalt de stichting de schoolkosten van een klein aantal kinderen waarvan de ouders niet over voldoende financiële middelen beschikken om
hun schoolopleiding te betalen. Het programma waaronder de steun aan individuele kinderen ressorteert (voorheen: Het Studiefonds) is genoemd: “De Zanskar Familie Cirkel”.


Naast de financiële draagkracht zijn in 2012 de volgende criteria toegevoegd: de intellectuele capaciteit en de motivatie van het kind.
De Stichting Zanskar Scholen maakt bij het toekennen van financiële steun geen onderscheid naar religie, geslacht of politieke voorkeur (behoudens hen
die geweld voorstaan om hun doel te bereiken). De stichting streeft er wel naar om het aantal vrouwelijke leerlingen te doen toenemen. De redenen dat wij dit
laatste nastreven: vrouwen worden in India achtergesteld en hoogopgeleide vrouwen blijken een groter positief effect op de lokale gemeenschap te hebben
dan mannen.

Lees hieronder het volledige Beleidsplan van " De Familie Cirkel "

Klik Hier voor Nederlands

Click Here for the English version