Het bestuur heeft besloten dit project niet uit te voeren als gevolg van afgenomen motivatie bij de kloostergemeenschap. 

 

Basisschool en Bibliotheek

 

in Zanskar – Noord India

 

 

(uit het projectplan) 

 

 

·        Specifiek doel

 

 

Voor dit project richten we ons specifiek op de bouw van een basisschooltje voor meisjes bij het Boeddhistische ChangChub Choling nonnenklooster bij het dorp Zangla op ongeveer 1,5 uur rijden van Padum, de hoofdstad van Zanskar.  

De 15 tot 18 leerlingen hebben op dit moment gedurende de zomermaanden les in de buitenlucht en in de koude periode verplaatst het onderwijs zich naar een klein kamertje in het klooster.

De Amerikaanse Gaden Relief organisatie is in 2011 gestart met de bouw van een schooltje met 1 klaslokaal. Gezien de te verwachten toename van leerlingen (bevolkingsopbouw en aanzuigende werking van een nieuwe school) is binnen 3 jaar een verdubbeling van de capaciteit nodig.

 

Het aantal inwoners van het dorp is 880 (2010) waarvan ongeveer 500 kinderen in de leeftijd van 0 tot 15 jaar. Er zijn veel analfabeten in deze regio: 85% van de mannen en 95% van de vrouwen boven de 15 jaar, 20% van de jongens en 40% van de meisjes onder de 15 jaar. Het relatief  lage percentage analfabetisme onder de jeugd is voornamelijk toe te schrijven aan de inspanningen, gedurende de afgelopen 10 jaar, van de deelstaat overheid om het aantal basisschool leerlingen te laten toenemen. De kwaliteit van het geboden onderwijs op overheidsscholen is over het algemeen niet goed te noemen. 

 

De sponsors die dit project financieel ondersteunen zijn:

 

Zusters Dominicanessen

 

Nijmegen, Nederland

 

Via eigen acties genereerd de Stichting Zanskar Scholen ook inkomsten die deels ten goede komen aan dit project.

       Financiën   (Euro)     ::

Sponsors                           2.000

Particuliere giften                 100

Eigen acties                      1.627

Totaal                               3.727 ----------> 12% van de begroting             

 

 

 Voor het gehele projectplan klik hier.