Inzamelactie mobiele telefoons
 
Vanaf november 2011 worden afgedankte mobiele telefoons ingezameld. De telefoons worden door een van de grootste recycle bedrijven op dit gebied weer gereed gemaakt voor hergebruik of gerecycled. De opbrengst van de courante telefoons is voor de stichting.
 
De opbrengst van de mobiele telefoons zal aangewend worden voor de aanschaf van de inrichting van een nieuw te bouwen meisjesschool, de aankoop van bibliotheekboeken en speeltoestellen. 
Organisator: Gerjan van Hoeven, Inge Bos en Paul Patist
Stand per 15-10-2012: 1.068,-